Hoppa över till innehållet

Bra kost-lärmiljö

”Kom ihåg att äta mycket grönsaker.”

”Mjölkprodukter är en viktig del av en balanserad kost.”

Du har säkert stött på många goda råd vars syfte är att få dig att äta och må ännu bättre. Men som vi alla vet kan bara anvisningar kännas svåra att förverkliga i praktiken. I denna lärmiljö behandlas hälsosam kost.

Anvisningar

Lärmiljön består av åtta sidor vars innehåll behandlas i en viss ordning. På den första sidan hittar du punkten ”Börja här”, där man presenterar inlärningsmålen, bedömningen av det egna kunnandet och forskningsfrågorna. Efter att ha bekantat dig med dessa kan du börja färden genom studieinnehållet. På varje sida börjar studierna från nummer 1.

Under resans gång hittar du  uppgifter bakom frågetecknet. Take home-delen på sista sidan innehåller en sammanfattning av det centrala i materialet och en hemuppgift. Action-delarna är tilläggsmaterial som anknyter till ämnet.


(Tillgängliga versionen av materialet)

Information till läraren

Ämne: Bra kost

Målgrupp: Årskurserna 7–9 och gymnasiet

Längd: 3 x 45 min

Kort beskrivning av innehållet: I denna lärmiljö behandlas hälsosam kost. Först går vi igenom de finska näringsrekommendationerna och fortsätter sedan med att granska vilka faktorer påverkar din kost och dina matval. Till sist funderar vi på vilka faktorer påverkar vår kost och vad som är bra i vår egen kost.

Inlärningsmål

Efter att ha gått igenom lärmiljön:

  1. vet eleven hur man bygger upp en hälsofrämjande kost enligt näringsrekommendationerna,
  2. förstår eleven att en hälsosam kost kan byggas upp på många olika sätt,
  3. förstår eleven hur mjölkprodukter, grönsaker, frukter och bär är en del av en hälsofrämjande kost,
  4. förstår eleven att det är många faktorer som påverkar vår kost och våra matval.

Anknytning till högstadiets LP

Hälsokunskap:  I1 Växande och utveckling som stöder hälsan, I3 Hälsa, samfund, samhälle och kultur

Huslig ekonomi: I1 Matkunskap och matkultur

Samhällslära: I1 Vardagskompetens och kontroll över det egna livet

Anknytning till gymnasiets LP (2019)

Hälsokunskap: Hälsan som resurs (TE1)