Hoppa över till innehållet

Mat och reklamens medel

Helhetens längd är ca 45 min.

Steg 1.

Gör uppgiften Ekologisk i reklamen (längd ca 15–20 min), där man jämför reklammetoder för ekologiska och vanliga produkter.

Steg 2.

Diskutera sedan matreklamen:

  • Vilken typ av matreklam har du stött på den senaste veckan och i vilka kanaler?
  • Kommer du ihåg något speciellt med matreklamen? Varför?
  • Vilka effektiva metoder för påverkan utnyttjas i matreklamen?
  • Vad är skillnaden mellan nyheter och reklam?
  • Fundera på vilka matreklamer och effektiva reklammetoder som tilltalar unga.