Hoppa över till innehållet

Mat är kemi-lärmiljö

Har du någonsin undrat vad som gör yoghurten tjock eller varför morötter är hårda men bananer mjuka? I denna lärmiljö kommer vi att undersöka dessa saker. Vi tar reda på vad pH betyder, vad karboxylsyror, kolhydrater, proteiner och fetter i maten är och hur de påverkar matens märkbara egenskaper.

Anvisningar

Lärmiljön består av sju sidor vars innehåll behandlas i en viss ordning. På den första sidan hittar du punkten ”Börja här”, där man presenterar inlärningsmålen, bedömningen av det egna kunnandet och forskningsfrågorna. Efter att ha bekantat dig med dessa kan du börja färden genom studieinnehållet.

På varje sida börjar studierna från nummer 1. Under resans gång hittar du rolig information bakom Fun facts-smajlisarna och Problemhörnans fördjupande uppgifter bakom frågetecknen. Take home-delen på sista sidan innehåller en sammanfattning av det centrala i materialet och en hemuppgift. Action-delarna är tilläggsmaterial som anknyter till ämnet.


(Tillgängliga versionen av materialet)

Information till läraren

Ämne: Mat är kemi

Målgrupp: Årskurserna 7–9

Längd: 2 x45 min

Kort beskrivning av innehållet: I denna lärmiljö går vi snabbt igenom syror, baser, pH, karboxylsyror, fetter, kolhydrater och proteiner med hjälp av matrelaterade exempel.

Inlärningsmål

Efter att ha gått igenom lärmiljön kan eleven:

  1. förklara vad pH betyder och ge exempel på hur syror kan utnyttjas i matlagningen,
  2. nämna fetter, kolhydrater och proteiner och deras viktigaste uppgifter i kroppen
  3. beskriva hur fetter, kolhydrater och proteiner är uppbyggda
  4. ge exempel på matvaror som innehåller fett, kolhydrater och proteiner.

Anknytning till högstadiets LP

Kemi:

I2 Kemi i det egna livet och livsmiljön

I5 Ämnens egenskaper och struktur

I6 Ämnens egenskaper och omvandlingar

 

Tilläggsmaterial

Undersökningsuppgift om mellanmål https://www.ruokatutka.fi/sv/exercises/undersokningsuppgift-om-mellanmal/