Hoppa över till innehållet

Lärmiljö om mag-tarmkanalen 

Vad händer med maten efter att du har stoppat den i munnen?

I lärmiljön bekantar vi oss med hur mag-tarmkanalen fungerar. Vi granskar matens väg från munnen till ändtarmsöppningen. Matens väg genom mag-tarmkanalen undersöks med hjälp av mellanmål. Samtidigt bekantar vi oss med de vanligaste specialdieterna.

Anvisningar:

Lärmiljön byggs upp av fem bilder som gås igenom i tur och ordning.

Varje bild har sitt eget tema. Den första bilden (’Börja här’ till vänster) innehåller inlärningsmål, bedömning av det egna kunnandet och forskningsfrågor. Efter att dessa har blivit bekanta börjar vi färden genom studieinnehållet i nummerordning. I varje bild börjar studierna från nummer 1.

Under resans gång hittar du rolig information under alla smileys och under frågetecknet finns en uppgift som sammanfattar ämnet. I den sista bilden finns Take home, alltså en sammanfattning av det centrala i materialet och en hemuppgift. Action-delarna är tilläggsmaterial som anknyter till ämnet.

 


(Tillgängliga versionen av materialet)

Information till läraren

Ämne: Mag-tarmkanalens funktioner och specialkost

Målgrupp: högstadiet (passar också som repetitionsmaterial i gymnasiet)

Längd: 2 x 45 min lektioner

Kort beskrivning av innehållet:

I lärmiljön bekantar vi oss med hur mag-tarmkanalen fungerar. Vi granskar matens väg från munnen till ändtarmsöppningen. Samtidigt bekantar vi oss med de vanligaste hälsobaserade specialdieterna. Mellanmål är en viktig del av den dagliga kosten. Allt som eleverna lär sig i denna lärmiljö åskådliggörs med hjälp av mellanmål.

Utöver lektioner lämpar sig lärmiljön även för distansundervisning eftersom eleverna bekantar sig självständigt med materialet. Om det i timplanen inte finns tid för genomgång av helheten kan lärmiljön utnyttjas som hemuppgift.

Inlärningsmål:

Efter lektionen kan eleven

  • identifiera de delar av kroppen och de inre organ som deltar i matsmältningen.
  • beskriva matsmältningens centrala funktioner.
  • räkna upp vanliga specialdieter och beskriva huvuddragen i deras genomförande.

Problemhörnans instruktioner och svar:

Ladda ner problemhörnans instruktioner och rätta svar här

Anknytning till högstadiets LP:

Biologi : I5 Människan

Hälsokunskap : I2 Faktorer som stödjer och tär på hälsan och förebyggandet av sjukdomar

Tilläggsmaterial:

Digital lektion i mag-tarmkanalen (längd 30 min)

Uppgifter, tester och spel:

Mellanmålsalias (längd 30 min)

Raringarnas mellanmålstest (längd 10 min)

MellanMålsSpelet (längd 30 min)

Videot: 

Mellanmålsmästare (längd 4:56 min)

Mellanmålslyckohjul (längd 7:50 min)

 

Annat tilläggsmaterial om ämnet:

En podcast-serie om ämnet på Yle (på finska): Mitä kakka kertoo – ja yhdeksän muuta näkökulmaa suolistoosi. Expert näringsterapeuten Leena Putkonen, redaktör Minna Korhonen.

Ett omfattande engelskspråkigt TEDxTalk om tarmens funktioner och dess betydelse för vardagslivet: The suprisingly charming science of your gut – Giulia Enders.