Hoppa över till innehållet

EU:s skolprogram stöder barns hälsosamma matvanor

Genom Europeiska unionens skolprogram stöder man utdelning av mjölk samt grönsaker, frukter och bär i skolan och på daghem. De understödda produkterna används inte till matlagning, utan serveras i samband med måltiden eller som mellanmål.

Systemet med utdelning i skolan har som mål att främja hälsosamma matvanor hos barn och unga. Målet är också att öka andelen grönsaker, frukter, bär och mjölkprodukter i barnens kost.

EU finansierar programmet

Skolprogrammet är ett utdelningsstöd som finansieras av EU:s gemensamma lantbrukspolitik. I Finland ansvarar Livsmedelsverkets marknadsavdelning för verkställigheten. Personalen inom måltidsservicen ansvarar för att lägga fram produkterna och för den praktiska utdelningen i skolorna och daghemmen.

Två understödda produktgrupper

I skolprogrammet ingår både skolmjölksstödet och stödet för frukt i skolan. Skolmjölksstödet har tillämpats i Finland redan sedan 1995. Stödet för frukt i skolan började tillämpas i augusti 2017, då stödprogrammen sammanfördes under samma lagstiftning.

Skolmjölks- och skolfruktsstöd kan ansökas av exempelvis en kommun, förening, företag eller stiftelse som äger ett daghem eller en skola. Man kan också befullmäktiga en leverantör, som ett mejeri eller företag inom handeln att ansöka om stödet för skolans eller daghemmets räkning.

Skolmjölksstöd

Skolmjölksstödet är avsett för barn i dagvård och barn som får grundläggande undervisning och utbildning på andra stadiet. I Finland omfattas cirka 90 % av de elever som är berättigade till stödet av skolmjölksprogrammet. Skolmjölksstöd beviljas för högst 2,5 dl per elev dagligen.

De stödberättigade produkterna kan variera årligen. Våren 2019 är stödberättigade mjölkprodukter:

  • mjölk och surmjölk (fettfri, D-vitaminberikad)
  • ekologisk mjölk och surmjölk (fettfri, D-vitaminberikad)
  • yoghurt, fil och kvarg (fett ≤ 1 %, socker ≤ 10 %, minst 90 viktprocent mjölk)
  • ost (fett ≤ 17 %, salt ≤ 1,2 %, andra ingredienser ≤ 10 %)

Skolfruktsstöd

Skolfruktsstödet är avsett för barn som går i grundskolan (årskurs 1–10 och barn som får förskoleundervisning i grundskolan). Stödet beviljas för 150 g per elev per dag. Det finns en stödperiod på hösten och en på våren.

De serverade grönsakerna kan vara tvättade, skurna, rivna eller frysta. De får dock inte blandas med sallader. Socker, fett eller salt får inte heller tillsättas i de understödda produkterna och man får inte använda dem i matlagningen. Ett undantag är produkter som livsmedelshygienen kräver att bör hettas upp innan servering.

Livsmedelsverket betalar 65 procent av det mervärdesskattefria priset per kilogram i stöd för konventionellt producerade produkter och 75 procent av det mervärdesskattefria priset per kilogram i stöd för ekologiskt producerade produkter.

Våren 2019 är understödda produkter:

Konventionellt eller ekologiskt producerade ärter, gurka, kålrot, morot, tomat, vinbär, jordgubbe, blåbär, lingon, äpple, apelsin, banan, klementin och mandarin (inklusive satsuma och tangerin)

Utbildningsåtgärder hör nu till skolprogrammet

Hösten 2018 blev kompletterande utbildningsåtgärder en ny del av skolprogrammet. De utförs genom MatRadarn-kampanjen. MatRadarn uppmuntrar barn och unga att fråga, undersöka och upptäcka. Kampanjens mål är att fostra barn och unga som förhåller sig positivt till mat och att äta samt som nyfiket och skickligt söker och tolkar information om mat. Tanken är också att skapa en förståelse för hur viktiga matproducenter är.

Intressant och mångsidigt material som stöd för undervisningen

MatRadarn ger verktyg till fostrarna samt reflektioner och upptäckarglädje till barnen och de unga. Våra budskap har en gedigen grund i läroplanen och planen för småbarnspedagogik samt forskning.

De olika uppgifterna, tävlingarna och det övriga innehållet främjar utvecklingen av multilitteracitet. Barns och ungas förmåga att skaffa, sammanställa, producera, redigera och bedöma information stöds och utvecklas genom olika typer av innehåll som anknyter till mjölk, frukt och grönsaker.

MatRadarn-affischen vaknar till liv med Arilyn-applikationen 

MatRadarns affisch, som har postats till skolorna, är en viktig del av kampanjen. Affischen kan också skrivas ut här.

Det finns mycket att se och upptäcka för barn i alla åldrar i affischen. Förutom uppgifter döljer den en förstärkt verklighet. Den kommer fram när man tittar på affischen med Arilyn-applikationen. Instruktioner för att ladda ner appen finns på affischen.

Mer information: