Hoppa över till innehållet

Life hack-tävling

I Life hack-tävlingen söker vi livsförändrande mellanmåls- eller matsäckstips. Tävlingen passar också som en kul syssla för olika lektioner.

Life hacks är små insikter som underlättar vardagen. I barns och ungas liv kan life hacks handla till exempel om att laga, skaffa eller förvara mellanmål. Uppmuntra dina elever till att delta i RuokaTutkas Life hack-tävling, och att fundera på vilket tips skulle få dem att äta mer grönsaker, frukter, bär, mjölk och mjölprodukter!

Vinnartipset publiceras på RuokaTutkas somekanaler och som pris får vinnarlaget en rolig upplevelse tillsammans med youtubaren Pinkku Pinsku!  Upplevelsedagen spelas in och publiceras på RuokaTutkaTube.

Upplevelsedagen tillbringas i Helsingfors. Vid behov ersätts rese- och andra kostnader för RuokaTutkas räkning.

Tävlingsinstruktioner för elever:

 • Bilda en grupp på 3–4 elever och hitta på ett namn till gruppen.
 • Elever i alla åldrar från lågstadiet till gymnasiet får delta i tävlingen. Åldern tas i beaktande i bedömningen av tävlingsbidragen.
 • Låt idéerna flyga och hitta på ett mellanmåls- eller matsäckstips! Temat är mjölk, grönsaker, bär och frukter. I bedömningen beaktas hur väl dessa produkter kommer fram i tipset.
 • Gör en kort video eller en intresseväckande bild, plansch eller ett konstverk, där ni presenterar ert tips.
 • Skicka in tipset (foto eller video) och övrig information via tävlingsblanketten nedanför.
 • Tävlingstiden är 1.10.2019–14.2.2020. Upplevelsedagen ordnas i början av våren 2020.

Huller om buller – kolla in RuokaTutkas tipsexempel HÄR! Och videon från de tidigare upplevelseprisen HÄR och HÄR

Tips till lärare

Det lönar sig att diskutera i förväg om vad ett bra mellanmål består av. Ni kan också titta på life hack-videoklipp på YouTube!

Tävlingen passar för olika läroämnes lektioner:

 • omgivningslära och hälsokunskap: diskutera om måltidsrytmen och varför det lönar sig att äta mellanmål. Hur bygger man upp ett bra mellanmål?
 • huslig ekonomi: planera och tillred olika mellanmål
 • modersmål: planera en tävlingsvideo
 • bildkonst: pynta tävlingsarbetet och spela in en video eller ta ett foto

Eleverna kan också planera life hacks i eftermiddags- eller klubbverksamhet.

Deltagande i tävlingen stöder följande delområden inom mångsidig kompetens som definieras i läroplanen för den grundläggande utbildningen och planen för småbarnspedagogik:

 • Vardagskompetens
 • Multilitteracitet
 • Digital kompetens

Registrering till Life hack -tävlingen

 • Berätta här åtminstone varifrån ni kommer och hur gamla lagets medlemmar är. Åldern tas i beaktande i bedömningen av tävlingsarbetena.
 • Beskriva tipset

Mer information om RuokaTutkas tävlingar: ruokatutka@cocomms.com