Hoppa över till innehållet

Färdiga lektioner

Mellanmål – lågstadiet

Vad kan hända om man inte äter mellanmål?

Vad lönar det sig att äta så att man orkar studera och göra uppgifter?

Efter den här lektionen vet du:

Vilka typer av bra mat som hör till ett mångsidigt mellanmål.

Hur du själv kan tillreda ett mångsidigt mellanmål.

Uppgifter för elever:

1. Testa hur mycket du vet om mellanmål:

2. Se på videon Mellanmålslyckohjul feat.Pinkku Pinsku

Svara sedan på frågorna. Du kan skriva ner de rätta svaren på papper och skicka dem till din lärare enligt de anvisningar du har fått.

a.       Räkna upp frukter som passar som mellanmål.

b.       Räkna upp grönsaker som passar som mellanmål.

c.       Räkna upp mjölkprodukter som passar som mellanmål.

d.       Hitta på två andra bra mellanmål.

3. Köksuppgift:

Ett bra mellanmål består av tre delar: en mjölkprodukt, en grönsak och en spannmålsprodukt. Vilka livsmedel hittade du i ert kök? Kan du tillreda ett bra och mångsidigt mellanmål?

 

4. Tilläggsuppgift: Spela MellanMålsSpelet

a. Hurdana portioner serverade du?

b. Hurdan respons fick du från kunderna?

Till sist:

Skriv ännu ner – så att du själv kommer ihåg och läraren vet – några saker som du gjorde och lärde dig under den här lektionen. Du kan till exempel svara på frågorna som ställdes i målsättningarna.

PS: Skulle det nu vara dags för mellanmål?

Tips:

Anvisningar för läraren:

Under den här lektionen fördjupar sig eleverna i vilken betydelse mellanmål har som en del av en balanserad kost.

På RuokaTutkas OpeTube hittar du Välipalavinkkejä-videon som riktar sig till lärare och fostrare:

Tips på mellanmål (klicka på här).

Längd:

45 min

Målgrupp:

lågstadiet