Hoppa över till innehållet

Uppgift

Somrigt säsongsbingo

Vem får först ropa BINGO?

Gör så här

Nu spelar vi bingo! Målet är att smaka på mat och få bingo av dem. När du har smakat på något ringar du in det med en penna. När du har fått bingo, det vill säga en hel rad med ringar antingen vågrätt, lodrätt eller diagonalt ropar du bingo!

Tidsåtgång

Hela sommarsäsongen.

Material

En bingospelplan och en penna.

Ladda ner spelplanen här.

 

Info för de vuxna

Fäst till exempel barnets tabell på väggen och gör en markering varje gång barnet har smakat på en säsongsprodukt. När bingoraden är klar går ni tillsammans till butikens grönsaksavdelning för att se vilka säsongsgrönsaker där finns. Till en början kan ni komma överens om ifall hela tabellen ska fyllas i eller om det räcker med en bingorad.