Hoppa över till innehållet

Uppgift

Fruktkemi

Sur, surare, surast! Lägg frukterna i surhetsordning

Gör så här

Skär frukter i små bitar. Smaka på fruktbitarna och placera dem i surhetsordning. Mät därefter hur sur saften i frukterna är med hjälp av ett pH-papper eller en pH-mätare. Vid behov kan ni krossa frukterna något så att ni lyckas pressa ut lite saft ur dem. Rita upp en tabell i ert häfte och fyll i den.

Fundera tillsammans om smaksinnet är att lita på när man ska jämföra surhetsgrader. Inverkar frukternas sockerhalt på den upplevda surhetsgraden? På webbsidorna för livsmedelsdatabasen (www.fineli.fi) finns uppskattningar av sockerhalten i olika livsmedel.

Tidsåtgång

30 minuter.

Material

4–6 olika frukter

pH-papper eller pH-mätare

papper och penna

Info för de vuxna

Uppgiften lämpar sig för högstadieelever eller som experiment på en kemilektion i gymnasiet. Det lönar sig att skära frukterna i små bitar. Uppgiften kan göras i små grupper eller individuellt.