Hoppa över till innehållet

Lärarens instruktioner för lektionen Sinnen och grundsmaker

Tekniska redskap och anslutning

I undervisningslokalen behöver du följande eller motsvarande redskap:

 • En dator med internetanslutning (så att vi får en fjärranslutning)
 • En filmduk (så att ni ser ambassadören)
 • Högtalare (så att ni hör ambassadörens röst)
 • En mikrofon (så att ni kan vara i ljudkontakt med ambassadören)
 • En webbkamera om möjligt (så att ambassadören kan se och kommentera uppgifterna som eleverna gör).

Behövligt undervisningsmaterial

Vi skickar dig ett materialpaket med posten som innehåller:

 • Sinnena-uppgiftstavlor (5 st.)
 • Sinnesklistermärken (5 ark)
 • En grundsmaker-affisch (1 st.)
 • Matklistermärken (3 ark)

Lektionens innehåll och gång

Gör före lektionen:

 1. Kontrollera att din enhet har en fungerande internetanslutning och att ljudet kopplas till högtalarna i Teams. Mikrofonen bör också fungera, och om möjligt kameran.
 2. Dela undervisningsgruppen i smågrupper på 3–6 elever (högst 5 smågrupper) och numrera grupperna
 3. Ställ upp grundsmaker-affischen till exempel på klassrummets vägg eller skrivtavla så att eleverna kan fästa matklistermärken på affischen under lektionen.
 4. Ni kan göra RuokaTutkas förhandsuppgifter (lista på sidans nederkant) enligt er egen tidtabell.
 5. Om materialpaketet inte har kommit, meddela det så tidigt som möjligt till Karoliina: karoliina@ruokakasvatus.fi.
 6. Om du måste ställa in lektionen, gör det så tidigt som möjligt genom att skicka e-post till Karoliina: karoliina@ruokakasvatus.fi. När du har ställt in lektionen kan du beställa en ny lektion via samma tidsbeställningskalender om du vill.  Spara i så fall materialpaketet för lektionen.

Under lektionen: 

 1. Ha materialpaketet som skickats med posten redo och dela ut materialet som behövs till elevgrupperna när ambassadören ber om det.
 2. Ta vid behov hand om arbetsron i klassrummet, men ge ambassadören plats att undervisa.
 3. Ge ordet till eleverna när det behövs.

Lektionen består av följande stadier: 

 • En kort presentation av RuokaTutka
 • Information om sinnen: i det här stadiet ber vi dig att dela ut en sinnena-uppgiftstavla och en ark med sinnesklistermärken till varje smågrupp
 • Sinnesuppgift
 • Information om grundsmakerna: i det här stadiet ber vi dig att dela ut ett matklistermärke till varje elev (det spelar ingen roll om en del elever har samma bild på klistermärket)
 • Grundsmakerna-uppgift
 • Om det fortfarande finns tid över ger vi fler uppgifter (t.ex. matgåtor)

Efter lektionen:

 • Ni kan göra valfria uppgifter efteråt, till exempel Munsbitar-uppgiften vars instruktioner och munsbitar finns i materialpaketet som kommer med posten
 • Vi ber er om respons på lektionen via en länk som skickas per e-post