Hoppa över till innehållet

Uppgift

Hitta grundsmakerna

Ta reda på vilka grundsmaker dagens skolmåltid innehåller.

Gör så här

Repetera vilka grundsmaker människan kan känna. Ta med papper och penna till skollunchen. Plocka alla delar av måltiden på tallriken och smaka på varje del separat. Anteckna vilka grundsmaker du hittar i olika födoämnen och maträtter. Skriv upp om smaken känns:
mycket svagt, tydligt eller starkt.

Tidsåtgång

Cirka 30 minuter.

Material

Papper, penna och skollunch

Info för de vuxna

Eleverna i klass 5 kan göra denna uppgift självständigt efter att man gått igenom grundsmakerna på en lektion. Resultaten av uppgiften kan diskuteras under en lektion.

Eleverna kan också göra uppgiften hemma tillsammans med familjen under en lämplig måltid.