Hoppa över till innehållet

Lärarens instruktioner för lektionen Från jord till bord

Tekniska redskap och anslutning

I undervisningslokalen behöver du följande eller motsvarande redskap:

 • En dator med internetanslutning (så att vi får en fjärranslutning)
 • En filmduk (så att ni ser ambassadören)
 • Högtalare (så att ni hör ambassadörens röst)
 • En mikrofon (så att ni kan vara i ljudkontakt med ambassadören)
 • En webbkamera om möjligt (så att ambassadören kan se och kommentera uppgifterna som eleverna gör).

Lektionens innehåll och gång

Gör före lektionen:

 1. Kontrollera att din enhet har en fungerande internetanslutning och att ljudet kopplas till högtalarna i Teams. Mikrofonen bör också fungera, och om möjligt kameran.
 2. Ni kan göra RuokaTutkas förhandsuppgifter (lista på sidans nederkant) enligt er egen tidtabell.
 3. Om du måste ställa in lektionen, gör det så tidigt som möjligt genom att skicka e-post till Johannekselle: johannes@ruokakasvatus.fi. När du har ställt in lektionen kan du beställa en ny lektion via samma tidsbeställningskalender om du vill.

Under lektionen: 

Vi bekantar oss med mellanmålets resa från jord till bord. Mellanmålet som presenteras under lektionen består av yoghurt, müsli och bär. Vi tar en titt på mjölkens, bärens och spannmålets resa med hjälp av bilder, videor och uppgifter. På vägen letar vi efter RuokaTutka-karaktärer.

Efter lektionen: 

 • Ladda ner och skriv ut aktivitetsbilagan relaterad till lektionen.
 • Du kan skriva ut behändiga figurkort om alla RuokaTutkas figurer.
 • Ni kan göra valfria efterhandsuppgifter, som ni hittar längst ner på sidan.
 • Vi ber om att ni ger feedback på lektionen genom att använda den länk vi skickar er per e-post.

Förhandsuppgifter och uppgifter efter lektionen: