Hoppa över till innehållet

Smakminnet

Helhetens längd är ca 45 min.

Steg 1.

Gör en smakminnesuppgift där eleverna skriver om sina egna smakminnen.

Uppgift

Smakminne

Steg 2.

Fundera efter att ha skrivit:

  • Hur kändes det att minnas ett smakminne som du gillade? Är det lätt att komma ihåg?
  • Hur kan trevliga smakminnen påverka en persons senare matvanor?
  • Ser du din familjs eller din släkts historia i ditt sätt att äta? På vilket sätt?
  • Vilka matvanor och vilken kultur från din barndom vill du värna om?
  • Matminnen är inte alltid positiva. Kommer du att tänka på något tråkigt smakminne? Varför var det så tråkigt?

Tilläggsuppgift

Som tilläggsuppgift kan du spela ett ordförklaringsspel: Rött och smakar syrligt!