Hoppa över till innehållet

Spelet Matens rutt

 

Du kommer till spelet här

Kom med och bekanta dig med matens väg tillsammans med bekanta figurer!

Vilken sorts rutt går skollunchens olika delar till din tallrik?

Varför äter vi ärtsoppa på torsdagar?

Vad gör man på mejeriet, bondgården eller partihandeln?

Dessa samt många andra frågor rörande mat funderarman på i MatRadarns Matens rutt-spelet, där man fördjupar sig i matens produktion och matens väg.

En skollunch fungerar som spelbräde i Matens rutt-spelet. I spelet bekantar man sig med matproduktion, transport och odling av mat som bjuds på skollunchen. Spelaren går framåt på skollunchen genom att svara på frågor om måltidens olika delar. Mellan frågorna diskuterar spelaren med figurer i MatRadarn om mat. När eleven har svarat på temats allafrågor får eleven ett diplom som rör ämnesområdet och kan röra sig framåt till följande del av måltiden.

Spelet passar bra som introduktion i omgivningsfostran, omgivningsläran eller i huslig ekonomi för matens ursprung och behandling av ämnen i matproduktionen eller repetition av det inlärda.  Spelet kan spelas antingen på dator, tablett eller smarttelefon. Spelet tar cirka 10–20 minuter att spela. Det finns två svårighetsgrader, för låg- och högstadiet.

MatRadarns mål är att väcka intresset hos eleverna för hur maten kommer och lära sig med praktiska exempel om matens produktion och matens väg till konsumentens tallrik. För äldre spelare finns det mer utmanande frågor, som rör matens produktion och tillverkning. Efter spelet är det bra att diskutera i klassen med eleverna om tankar som väcktes i spelet och möjliga frågor som sysselsätter ens tankar.

Så här går MatRadarns Spelet Matens rutt

  1. Välj en spelfigur
  2. Skriv din signatur
  3. Välj en svårighetsgrad
  4. Testa din kunskap med frågor och samla MatRadarns alla diplom.
  5. Har du någon fråga eller svar som du tänker på? Diskutera teman i klassen tillsammans med andra.

Speltid ca 10–20 minuter