Hoppa över till innehållet

Färdiga lektioner

Medieläsförmåga i matvärlden

Vad är mediekunskap?

Har du i medierna stött på matbudskap som låter för bra för att vara sanna?

Efter den här lektionen vet du:

Vad mediekunskap behövs till.

Hurdana sätt att påverka används i medier.

Uppgifter för elever:

1. Börja med att se på uppvärmningsvideon Mediekunskap: samma mat varje dag?

2. Testa sedan vad du vet om mediekunskap:

a. Skriv några meningar om hur dina resultat såg ut och hur dina egna svar förhöll sig till de svar som andra har gett.

3. Se på YouTube-videon och svara sedan på frågorna (några meningar per fråga, sammanlagt högst en halv sida, A4):

a. Vilka sätt att påverka presenterades i videon?

b. Vilka av dessa sätt att påverka har du själv träffat på i till exempel sociala medier eller andra medier? Ge ett exempel på det här. (Du kan titta på webbsidor som administreras av påverkare i sociala medier eller bläddra i tidningar eller på tidningarnas webbplatser.)

c. Hurdana vilseledande budskap har du själv sett i sociala och andra medier? Varför drog du slutsatsen att budskapet var vilseledande?

d. Varför är en bra medieläsförmåga speciellt viktig under corona-pandemin? Vem kan vara särskilt sårbara om de inte har en tillräckligt bra medieläsförmåga och varför?

4. Skriv en kort text (högst en sida, A4) till din lärare i vilken du berättar:

a. vad du lärde dig under lektionen och om det motsvarade de givna målen,

b. om dina testresultat med några meningar,

c. svaren på uppgift 3,

d. sätt hur du kommer att öva på medieläsförmåga i din vardag, till exempel när du använder sociala medier.

 

5. Lämna texten till din lärare enligt de anvisningar du har fått. Ni kan också komma överens om att texten sammanställs som en förteckning och att alla svaren delas upp enligt frågorna.

 

Stay tuned! #ruokatutka

Anvisningar för läraren:

Under den här lektionen fördjupar sig eleverna i medieläsförmåga.

Lektionens längd:

cirka 45 minuter

Målgrupp:

högstadiet