Hoppa över till innehållet

Uppgift

Vem är jag?

Vad är kärnan i en tomat? Hur uttrycker en kålrot sig själv? Hurudan är surmjölken? Spela matroller!

Gör så här

Skriv tillsammans med gruppen namnet på olika grönsaker och mjölkprodukter på lappar och lägg lapparna i en korg. Ta en lapp från korgen och visa de andra maträtten på lappen som pantomim. Den som snabbast gissar rätt tar en ny lapp och visar följande pantomim.

Tidsåtgång

0,5–1 h, beroende på gruppens storlek

Material

Pennor, papperslappar

Info för de vuxna

Uppgiften kan utföras från lågstadiet upp till andra stadiet. Uppgiften lämpar sig till exempel för lektioner i uttrycksförmåga eller idrott. I den här uppgiften lär sig eleverna med hjälp av sina kroppar egenskaperna hos olika maträtter.