Hoppa över till innehållet

Uppgifter

Ekologiskt på tallriken

Gör så här

Besvara frågorna eller gå igenom dem i grupp.

– Hur känner man igen en ekologisk produkt?
– Hur är ekologisk odling till nytta för miljön?
– Hur skiljer sig ekologisk produktion av kött, mjölk och ägg från konventionell produktion?
– Vilka är skillnaderna mellan ekologiska och konventionella produkter när det gäller användning av tillsatsämnen?
– Föredrar du själv ekologiska eller konventionella produkter? Varför?

Tidsåtgång

30 minuter

Material

Penna
Papper eller häfte

Info för de vuxna

Uppgiften lämpar sig för högstadiet eller andra stadiet.
Uppgiften kan göras individuellt som en skriftlig uppgift eller genom diskussion i grupp.