Hoppa över till innehållet

Uppgift

Ja eller nej-mellanmålsmysterium

Är det en frukt? Är det röd? En rodnad apelsin! Nå nej…

Gör så här

Spela Ja eller nej-gissningsleken i grupper av 3-5 spelare! Varje spelare tänker i sin tur på ett mellanmål (till exempel äpple, ananas, fil, blåbär). Andra försöker reda ut med hjälp av ja eller nej-frågor vilket mellanmål det är fråga om.

Var och en får i sin tur fråga en fråga på vilken den som tänker på ett mellanmål svarar ”ja” eller ”nej”. Till exempel ”Är det en rotfrukt?”, ”Kommer det från en ko?”, ”Är det större än en mjölkburk?”, ”Växer det i Finland?”. När man har fått svar på sin fråga, får man gissa en gång vilket mellanmål det är fråga om. Om man gissar fel, övergår turen till följande frågare. Om man gissar rätt, får man själv hitta på det nästa mellanmålet och leken börjar om!

Tidsåtgång

15–60+ min.

Material

Fantasi och en grupp av 3–5 personer.

Info för de vuxna

Den här leken är så underhållande att man orkar leka till exempel under en lång bilresa eller en håltimme!