Hoppa över till innehållet

Uppgift

Färggrann konst

Ät färggrant och gör tillsammans maten till ett konstverk!

Gör så här

Sätt upp ett stort papper på väggen i klassen (t.ex. A3 eller större). Det lönar sig att ha färgpennor eller kritor i olika färger inom nära räckhåll. Varje gång ni ätit en grönsak eller frukt eller ett bär ritar ni en färgfläck med motsvarande färg på pappret.

Tidsåtgång

Exempelvis en vecka eller längre, beroende på vad klassen bestämmer.

Material

Ett stort papper

Färgpennor eller färgkritor

Info för de vuxna

Uppgiften lämpar sig förskoleelever eller lågstadieelever. Ni kan sträva efter att ha pappret på väggen till exempel en eller två veckor och se hur färggrant konstverk klassen får till stånd. Ni kan emellanåt studera konstverket tillsammans och om ni märker att där t.ex. finns bara pyttelitet grönt på pappret kan ni komma överens om att ni ska sträva efter att äta mera gröna grönsaker och frukter så att ni kan fylla i flera gröna fläckar på pappret. Samtidigt kan ni tillsammans fundera vilka gröna grönsaker och frukter det finns.