Skip to content

Bargobihttá

Jorat rušppi

Dál ii jorahallo boahtal, baicce rušpi!

Doaimma ná

Juohkket luohká dahje skiberjoavkku 3-5 olbmo joavkkuide. Joavkkuin okta mánáin (ovdamearkan nuoramus, ruksesbáiddát  dahje muđuid beare eaktodáhtolaš) nammada ivnni (omd. alit), man ivnnát šattu dahje heđema čuovvovaš galgá nammadit ja joraha rušppi. Oahppi, gean rušppi čohka geahči čujuha, nammada alit šattu dahje heđema (ovdamearkan sarrit) ja válddáhallá dan (omd. “šaddá meahcis ja čoggojuvvo čakčat”). Dál son sáhttá nammadit čuovvovaš ivnni ja joraha rušppi. Jus oahppi ii dovdda árvádahtton ivnni čuvvon šattu dahje heđema, son sáhttá hutkat iežas fantasiijaruotnasa dahje –heđema ja válddáhallá dan! Gaskkas sáhttibehtet molsut ivnni sadjái ovdamearkan šaddosaji dahje jagiáiggi.

Bistin

sulaid 30 minuhta / nu guhkká, go nagodehpet speallat!

Maid dárbbašat

Rušppi dahje doarvái spealliid.

Info rávisolbmuide

Stoahkan heive buoremusat ovdaskuvllalaččaide dahje vuolleluohkálaččaide.