Skip to content

Bargobihttá

Ekobuktaga meahcásteapmi

Buot páhkkejuvvon ekobuktagiin galgá leat ekomearka, mii lea dákkár:

Oza ekomearkka borramušpáhkain!

Doaimma ná

Mana borramušgávpái ja jeara gávppi bargoveagas lobi váldit govaid borramušpáhkain bargobihttá várás.

Oza ekomearkka mielkebuktagiid páhkain ja šaddo- ja heđenossodaga buktagiin. Sáhtát háliidettiin maiddái fitnat dutkamin eará hilduid ekofállama. Válddáhala daid buktagiid, main gávdnet mearkka. Makkár buktagiin ekomearka gávdnui? Leigo ekomearka páhka ovddabealde vai maŋábealde? Leigo dan álki gávdnat? Gávdnuigo mearka muhtun heahkastuhtti buktagis?

Buvtte ovdan sállašat luohkkái oanehaččat.

Bistin

30 minuhta.

Maid dárbbašat

Báhpára ja peanna.

Info rávisolbmuide

Bargobihttá heive 4.-6.-luohkálaččaide. Bargobihttá láidesta skuvlalaččaid giddet fuomášumi páhkkenmerkemiidda ja hábmet ekobuktagiid fálu.