Skip to content

Ođassátta, Váldegottálaš hástalus

Kampánja hástala skuvllaid ja beaiveruovttuid rektoriid fárrui ollašuhttit skuvlla dahje beaiveruovttu ođassáddaga. Sáddagat galget leat báikkálaš ođđasat ja muitalit mii justa iežas guovllus dáhpáhuvvá ja mii laktása borramuššii. Oahppit sáhttet ovdamearkka dihte buktit ovdan báikkálaš borramušbuvttadeami. Ođassáddagat luđejuvvo kampánja somekanálaide.